Saturday, July 31, 2010

....sifa' kanser.....

.....buat permulaan ni,nak share DOA2 yang boleh jadi amalan.....

TO SHRINK CANCER CELLS
Surah Thaaha ayat 105 - 107 (7 x)

TO KILL CANCER
1.Surah Al- Qalam 1 - 5
2.Surah Al qalam ayat 16 - 20 (7 x -repeat verse 20,20 X)

TO CURE FROM CANCER (read the following in sequence)
1. Surah Al Fatihah
2. Surah Al Baqarah ayat 1- 5
ayat 163 - 165
ayat 255 - 257
ayat 285 - 286
3. Surah Al Imran ayat 1 - 5
ayat 18
ayat 26 - 27
4. Surah Al A'raf ayat 54 - 56
ayat 117 - 119
5. Surah Yunus ayat 80 - 81
6. Surah Thaaha ayat65 - 69
7.Surah Mukmin ayat 115 - 118
8. Surah As Shaaffaat ayat 1 - 15
9. Surah Ar Rahman ayat 31 - 34
10.Surah Al Hasyr ayat 21 - 24
11.Surah Al Mulk ayat 3 - 4
12.Surah Qalam ayat 3 - 4
13.Surah Jinn ayat 3
14.Surah Al Kafirun
15.Surah Al Falaq
16.Surah An Nas

Read 7 times onto water to be used for showering and/or for drinking purposes.Read it once daily as part of practising good deed.

Always Read:
Doa Nabi Yunus
Bismillah 5
Doa Nabi Ayub
Ayatul Syifa' & istigfar


insyaallah,dengan pertolongan & pekenan Allah serta usaha kita...

No comments:

Post a Comment